Bezpečnosť a dostupnosť dát 2011: komplexná ochrana informačných systémov

Konferencia Bezpečnosť a dostupnosť dát sa uskutoční 18. októbra 2011 v hoteli Crowne Plaza v Bratislave.V minulých rokoch návštevnícky veľmi úspešná konferencia Bezpečnosť a dostupnosť dát prinesie nabitý program, reagujúci na dynamický vývoj v celom odvetví. Pozornosť bude tentokrát venovaná predovšetkým ochrane dát vo virtualizovanom prostredí a aktuálnym hrozbám, ktorým spoločnosti musia čeliť. Cieľom akcie je pozrieť sa na otázku bezpečnosti komplexne a z rôznych uhlov pohľadu, nakoľko práve efektívna koordinácia navzájom se doplňujúcich a spolupracujúcich zložiek a úkonov spojených s ochranou informačných systémov zostáva pre spoločnosti zásadnou výzvou. Konferencia ponúkne prehľad novinek a bezpečnostných produktov, ktoré spoločnostiam umožňujú zachovať dôveryhodnosť, dostupnosť a integráciu informácií spracovávaných a uchovávaných v informačných systémoch. Návštevníci budú taktiež môcť diskutovať s odborníkmi a zástupcami dodávateľov riešení vo výstavnej časti konferencie. Na akcii sa ako generálny partner predstaví spoločnosť ESET, hlavným partnerom je spoločnosť Check Point. Z partnerov potom vystúpia spoločnosti AdvaICT, COMGUARD, InterWay a Red Hat.Konferenčný program zaháji Peter Kišša zo spoločnosti InterWay, ktorý sa podelí o skúsenosti s návrhom a vývojom Cloud riešení pre DMS, a to v porovnaní s názormi Cloud skeptikov. Pokračovať bude predstavenie Red Hat Enterprise Virtualization, riešenie odpovedajúce ako na náročné požiadavky virtualizácie dátových centier, tak na potrebu firiem zvyšovať investičnú prevádzkovú efektivitu. Na aktuálne hrozby a ochranu firemných zákazníkov sa potom zameria spoločnosť ESET, ktorá taktiež neskôr zoznámi návštevníkov so stavom informačnej bezpečnosti na Slovensku. Zástupcovia spoločnosti Check Point sa potom zamerajú na inovatívne riešenie ochrany sietí a koncových staníc. O praktické ukážky doplnený príspevok spoločnosti AdvaICT návštevníkom priblíži technológiu Network Behavior Analysis, a uvedie jej komplexné riešenie dohľadu IT infraštruktúry. Na záver programu vystúpi so svojou zaujímavou prednáškou Robert Šefr zo spoločnosti COMGUARD, ktorý se zameria na optimalizáciu ochrany proti škodlivému kódu vo virtualizovanom prostredí, a ukáže riešenie, ktoré ako prvé chráni virtuálne stroje online i offline.Tretí ročník konferencie a výstavy Bezpečnosť a dostupnosť dát sa uskutoční v utorok 18. októbra 2011 v hoteli Crowne Plaza v Bratislave. Podrobný program, profily partnerov a formulár pre registráciu zdarma nájdete na http://bdd.exponet.sk.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *