Certifikační společnost NQA – Váš partner pro certifikaci ISO

Certifikační společnost NQA nabízí certifikaci systémů managementu dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 13485, ISO 27001, ISO 16949. Ve Velké Británii patří certifikační společnost NQA mezi největší certifikační orgány, v České republice působí od roku 2003 prostřednictvím společnosti NQA CZ s.r.o. Posláním NQA je prostřednictvím certifikace ISO, hodnocení a souvisejících aktivit umožnit organizacím celkové zlepšení jejich fungování, dosáhnout co možná nejlepších postupů a řízení rizik. NQA umožnila organizacím po celém světě prokázat prostřednictvím certifikace ISO důvěru a jistotu svým investorům a majitelům, ať už doporučením dodavatelských řetězců nebo zlepšením spokojenosti zákazníků. Dlouhou praxí ověřený postup posuzování vede zákazníka spolehlivě celým procesem certifikace ISO. Auditoři NQA jsou špičkami ve svém oboru, dosahují nejvyšších kvalifikací a mají rozsáhlé praktické profesní zkušenosti v oblastech, ve kterých provádějí audity. Nadále si pak rozvíjejí svou odbornou způsobilost, aby znali klíčové aktuální problémy a byli schopni kompetentně podporovat zákazníky svými odbornými znalostmi. Všichni auditoři NQA jsou registrováni dle kompetenčních kritérií stanovených v rámci mezinárodních standardů a jsou pravidelně informováni o nových právních předpisech nebo konkrétních informacích z jednotlivých odvětví. Tým profesionálních auditorů NQA je kvalifikačně i osobnostně připraven přispívat k maximálnímu využití investic do systémů managementu.   Společnost NQA CZ s.r.o. také nabízí školení v oblasti systémů managementu:  Školení interní auditor Účelem je zajistit způsobilost organizace ve smyslu požadavků mezinárodních norem ISO 9001:2008
a ISO 19011:2011 k vedení interních auditů systému kvality. Cílem školení je doškolení auditorů a udržování jejich způsobilost k vedení interních auditů na další období. Školení je určeno pro pokročilé interní auditory, předpokládá se znalost norem pro systémy managementu a ISO 19011. Doporučené předchozí absolvování kurzů: Interní auditor, představitel managementu. Auditování založené na rizicích Na školení obdržíte know-how pro auditování systémů managementu, budou vám k dispozici příklady rizik spojených s inovacemi a návrhem nových produktů, rizik při tvorbě obchodních plánů nebo rizik týkajících se havarijních plánů a havarijních situací v systémech organizací. Nejlepší praxe je ukazována na systémovém přístupu k managementu rizik v aut. průmyslu. Školení je určeno pro pokročilé interní auditory, předpokládá se znalosti norem pro systémy managementu a ISO 19011. Doporučené předchozí absolvování kurzů: Interní auditor, představitel managementu.   Školení v oblasti leteckého průmyslu ZMĚNY POŽADAVKŮ V NORMĚ AS/EN 9100:2009 (Rev. C) POŽADAVKY NORMY AS/EN 9100:2009 (Rev. C) POŽADAVKY NORMY AS/EN 9120:2009 (Rev. C) ŘÍZENÍ KONFIGURACE LETECKÝCH PRODUKTŮ PODLE AS/EN 9100:2009 (Rev. C) MANAGEMENT RIZIK V LETECKÝCH SPOLEČNOSTECH PODLE AS/EN 9100:2009 (Rev. C) HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI PROCESŮ HODNOTOVÁ ANALÝZA INTERNÍ AUDITY SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI V LETECKÝCH SPOLEČNOSTECH DLE AS 9100:2009 REV. C OVĚŘOVÁNÍ PRVNÍHO KUSU V LETECKÝCH SPOLEČNOSTECH PODLE AS//EN 9102

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *