Dokud se zpívá… ale proč vlastně s dětmi zpívat?

Věděli jste, že když dětem zpíváme, zvyšujeme tím jejich psychickou odolnost? Zpěv snižuje hladinu stresových hormonů a stejně jako dospělým i dětem pomáhá uvolnit napětí v těle. Pomáhá překonávat strach a úzkost například i při odloučení od rodičů. 

A co když sama zpívat neumím? Nemůže můj zpěv dětem spíš uškodit? Určitě ne, jen si vzpomeňte, jestli vám v dětství někdo zpíval a jak jste se přitom cítili. Možná jste dokonce někdy fascinovaně poslouchali, jak někdo hraje na nějaký hudební nástroj – kytaru, housle, klavír. Jaké to bylo? 

Muzicírování s dětmi, zvláště pak hra na hudební nástroje, do níž se děti aktivně zapojí, jim prospívá po všech stránkách. Mohli bychom se dlouho bavit o tom, jak rozvíjí jejich smyslové vnímání (sluch, hmat, zrak), jemnou i hrubou motoriku, koordinaci pohybů, vnímání rytmu, schopnost soustředění, naslouchání, verbální i neverbální komunikaci, kreativitu, fantazii, sebedůvěru, sebe-vědomí, sociální dovednosti a v neposlední řadě také hudební talent. 

I když nám reprodukovaná hudba umí dopřát spoustu překrásných zážitků, není schopna dětem nahradit sílu vlastní zkušenosti a prožitku. Nedokáže uspokojit dětskou zvědavost a potřebu zkoumání, které jsou hnacím motorem dětského rozvoje a procesu učení. Muzicírování s našimi nejmenšími je skvělou příležitostí, jak se spolu s dětmi ponořit do světa hudby a prozkoumávat jeho krásy. 

Jsem přesvědčena, že láska k hudbě vzniká a roste skrze pozitivní zážitky. Přijďte se nechat inspirovat na workshop o hudebním rozvoji dětí do 3 let ve středu 20. září 2023 od 14 hodin v Nádražní 110, Praha 5.

Budu se těšit na viděnou!

Pavlína Petřinová, lektorka a autorka písniček pro děti

www.domestica.cz