Elektronické školení BOZP a PO: Na internetu nebo podnikovém intranetu

V minulém článku jsme napsali, co a kdy musí každý zaměstnavatel školit v oblasti BOZP a PO. Upřesnili jsme, kdy je potřeba školit požární ochranu a jakou dokumentaci pro BOZP a PO by měla každá firma mít. Stanovili jsme si termíny pro jednotlivá školení BOZP. Nyní se zaměříme na to, jak takové školení provádět a jaké funkce nám nabízí elektronické systémy vzdělávání – tedy e-learning.Forma školení – elektronicky nebo prezenčně
Obsah školení BOZP a PO by měl zaměstnavatel konzultovat s osobami odborně způsobilými pro danou problematiku (zjednodušeně – bezpečákem a technikem požární ochrany) a dle doporučení zvolit i vhodnou formu. Řídit se může těmito zásadami. Elektronická forma je vhodná pro pracovníky v administrativě a zaměstnance zařazené dle kategorizací prací do skupiny I. V některých případech je vhodné zvolit kombinovanou formu, kdy je část školení zajištěna prezenčně a část elektronicky, v ostatních případech je vhodné zvolit jen prezenční formu.Z uvedeného vyplývá, že zákon neupravuje formu prováděného školení a tedy elektronická školení BOZP a PO jsou plně uznatelná, za splnění určitých podmínek, kterými se budu zabývat dále.Elektronická školeníO průběhu prezenčního školení BOZP nemá cenu se rozepisovat. Dovolím si předpokládat, že čtenář již takovým školením někdy prošel …Zaměřme se proto na formu a způsob, jak jsou organizována školení elektronická. Ve většině případů jde o stejné postupy, které se časem v jednotlivých firmách ustálily. Jde většinou o tyto tři fáze.Výklad Výklad tvoří zpravidla statické stránky, které si školený zaměstnanec přečte. Na stránkách jsou interaktivní prvky, které učení z obrazovky dělají zábavnější než čtení rozsáhlých skript. Z tohoto důvodu učební podklady nelze vytisknout – text na stránce by byl neúplný a doslova „k ničemu“! Výukové stránky jsou děleny do kapitol podle logických celků a jednotlivé kapitoly končí sadou otázek. Ty slouží k otestování čtenáře, zda si zapamatoval nejdůležitější informace.Na trhu se lze setkat i s obsahem, který je předkládán formou filmu, kdy je čtenáři promítán záznam přednášky živého lektora, případně jsou probírané situace animovány. Možná je i kombinace všech výše uvedených možností. Závěrečné přezkoušeníZákon předepisuje zaměstnavateli nejen provádět vlastní školení ale i kontrolovat úroveň znalostí zaměstnanců – tedy přezkušování. Proto je každé školení zakončeno certifikačním testem, který otestuje znalosti probírané látky z výkladu. Při výběru školení je dobré se seznámit s podmínkami testu – řekněme, že 3 otázky v závěrečném testu, kdy může být jedna špatně – to jsou opravdu nedostatečné podmínky pro otestování znalostí a může vyvstat problém, zda je provedené školení dostatečné. Dozorový orgán následně může udělit postih a příslušná pojišťovna odmítnout plnění.Doklad o provedeném školeníTřetí podmínkou, kterou zaměstnavateli předepisuje zákon je fakt, že musí prokazatelně doložit, že daný zaměstnanec byl vyškolen. Musí tedy někde existovat dokument, který školený zaměstnanec podepíše! V prezenčním školení to bývá třídní kniha s podpisy. U školení elektronického se vystavuje po složení testu osvědčení o provedeném školení – Certifikát. Ten by měl obsahovat – datum zkoušky, platnost školení, jméno a příjmení školeného a identifikaci zaměstnavatele. Dále pak je nutný podpis školené osoby a identifikace odborného garanta školení.Dokumentace k vlastnímu školení BOZP a POUž jen pro připomenutí – kromě podepsaných certifikátů školených osob – musí mít každý zaměstnavatel i další dokumentaci ke školení. A to zejména osnovy k jednotlivým školením a potvrzení odbornosti odborných garantů školení. Všechny tyto dokumenty uloží společně s certifikáty pro případnou kontrolu dozorových orgánů.Elektronické školení – Internet nebo IntranetElektronické školení můžete využít dvěma způsoby. Buď připravená školení na Internetu nebo s podporou LMS (Learning management systém) v podnikovém Intranetu.Internetová řešeníNabízí zpravidla standardizovaná školení BOZP a PO – a školení řidičů. Využití je jednoduché a zpravidla velmi levné. Nevýhodou je, že většinou nejste schopni ovlivnit obsah těchto školení a doplnit je o nějaká specifika vaší společnosti. Intranetové řešení využijí podniky, které mají nebo chtějí zavádět své vlastní vzdělávací systémy.Dávají vám větší volnost v úpravě obsahu školení. Nabízí také detailnější přehledy o výukovém procesu. Výsledky studia je možné sdílet v HR systémech pro řízení lidských zdrojů. Obě řešení nabízí sledování termínů u jednotlivých zaměstnanců, zasílání upozornění, detailní přehledy o školených skupinách a jsou připraveny k vyškolení takřka neomezeného množství zaměstnanců najednou. Výhodou je, že zaměstnanec může realizovat školení v pohodlí prostřednictvím svého počítače nebo mobilního zařízení.ZávěrV praxi se lze často setkat s obavami personalistů, že zaměstnanci elektronickou formu školení nepřijmou. Ale věřte, že opak je pravdou. V řadě případů jsme spustili školení elektronicky a nechali i prezenční termíny – výsledkem bylo téměř vždy, že do určité doby se přešlo na plně elektronickou formu. A to nejen díky nižší ceně, ale časová volnost i forma školení je pro zaměstnance prostě výhodná. A co bude příště?V posledním článku se podíváme na konkrétní Internetové a Intranetové řešení. Seznámíme vás podrobně se službami, které nabízí, a budete si moci vše vyzkoušet.Ve spolupráci se společností PC HELP, a.s., poskytovatelem Intranetových vzdělávacích řešení
ZAUJAL VÁS TENTO ČLÁNEK? Nastavte si AGENTA pro hlídání podobných informací! Nebo se podívejte, jaké kurzy nabízí portál Edumenu.cz v oblasti Lidských zdrojů a personalistiky nebo třeba BOZP a PO.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *