Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice

Fakulta chemicko-technologická je fakultou s více než šedesátiletou tradicí. Za dobu své existence vyspěla ve významné centrum výuky v oblasti chemie a technické chemie, materiálového inženýrství, chemických technologií, stavební chemie, ale i biologických a biologicko-chemických oborů, farmakochemie, manažerských a řídících procesů. Studium na fakultě je v současné době realizováno v 8 bakalářských studijních programech, 6 navazujících magisterských programech a 7 doktorských studijních programech s 11 obory. Všechny z nich jsou koncipovány v souladu s Boloňskou deklarací a trendy vysokoškolského vzdělávání ve světě, to znamená ve strukturované podobě. Na tříleté bakalářské studijní programy navazují dvouleté magisterské programy a obory. Nabízeno je i studium některých programů v kombinované formě. Vedle vzdělávání je pro fakultu charakteristická také bohatá vědecká a výzkumná činnost. Fakulta se může pochlubit mnohými unikátními projekty, rozsáhlou publikační činností, vědeckými školami a významnými osobnostmi, které působily a působí na její půdě. Svými vědecko-výzkumnými aktivitami si fakulta a její pracoviště trvale udržují vysoké renomé v mezinárodní akademické a vědecké obci. Podle hodnocení Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace a dlouhodobého hodnocení vědecko-výzkumných institucí v ČR patří Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice v rámci ČR mezi vědeckou elitu. Pracoviště fakulty se zapojují do mezinárodních projektů. V rámci uzavřených smluv se zahraničními partnery, výzkumnými a vysokoškolskými institucemi se uskutečňuje mezinárodní spolupráce, mobilita studentů i pedagogů, výměna zkušeností atd. Vysokoškolský život však neznamená pouze studium. Aktivity studentů i studentské reprezentace zasahují do různých sfér studentského života, kulturu, sport a klubové aktivity nevyjímaje. Univerzitní kampus, jehož je fakulta moderní součástí, vytváří ideální podmínky pro studijní, sportovní i kulturní rozvoj studentů.      Více informací získáte na webových stránkách www.uni-pardubice.cz/fcht.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *