Heslo „Mládí má budoucnost“ už nebude platit, k budoucnosti patří i stáří

O stárnoucí populaci v naší společnosti se mluví poměrně hodně. Zde je pár faktů a čísel. Sice se nám jeví, že nezaměstnanost klesá, musíme si však uvědomit, že v roce 1993 pracovala a byla ekonomicky aktivní téměř třetina osob ve věku 15 – 19 let, což o dvacet let později jsou pouze zhruba 3%. Většina mladých lidí v současné době dlouhodobě studuje, prodlužuje se průměrná délka vzdělání, což ovlivňuje i jejich nástupu do zaměstnání a tím klesá i míra nezaměstnanosti u této skupiny.Naprosto opačná tendence je u lidí v předdůchodovém věku, kdy se jejich míra nezaměstnanosti razantně zvýšila. Kvůli tomu, že se prodloužil věk odchodu do důchodu, vzrostla nezaměstnanost u této kategorie obyvatelstva a protichůdně ovlivnila výše tohoto podílu oproti předchozí kategorii.
Dále je v současné době opomíjen fakt, že současní důchodci jsou ve většině případů ještě aktivní senioři, kteří mají zájem o zapojení se do společenského a politického života. Většina měst a obcí není připravena k zapojení těchto aktivních seniorů do běžného dění. Lidé v seniorském věku mají stále větší zájem se zapojovat do občanských aktivit a není možné o nich mluvit pouze jako o konzumentech péče. Je tedy potřeba předpokládat, že se všichni budeme v praxi se seniory setkávat, ať v roli těch, co se podílejí na aktivním a ekonomickém životě ve společnosti, či klientů nebo uživatelů služeb.Asi si všichni uvědomujeme, že po desetiletí propagované heslo „mládí má budoucnost“ již nebude platit a musíme přijmout myšlenku sociologů a demografů, že k budoucnosti patří i stáří.Významným zdrojem aktivního života jsou vzdělávací, zájmové a volnočasové aktivity. Vlivem rychle se měnící společnosti, vývoje technologií, změnám společenského klimatu vzdělávání zvyšuje adaptabilitu a přispívá ke zvládání sociálních a společenských změn. Nehledě na to, že zabraňuje sociálnímu vyloučení a má pozitivní vliv na zdraví.Na učení není nikdo dost starý, je pouze otázkou společnosti, jak se ke starším občanům zachováme. Nemůžeme počítat s tím, že se senior odchodem do důchodu bude ihned vzdělávat, ale musíme již teď zajistit programy zaměřené k přípravě na stáří a stárnutí, včetně odchodů do důchodu a veškerý potenciál seniorů následně využit i v důchodovém věku.Konference Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost konaná 17. února 2016 měla za úkol nastartovat diskuzi nad celou škálou problémů souvisejících se stárnoucí populací. Jednotlivé sekce se věnovaly nejen tomu, jak aktivizovat seniory a zapojit je zpět do společenského života, ale i problematice stárnutí ve firmách či nalezení modelů, které zachovají pracovní schopnost zaměstnanců až k odchodu do starobního důchodu. V České republice byla tato konference ojedinělá. Především svým rozsahem, který se opravdu zaobírá věkovou skupinou 50+ až po seniory ve věku 90 let.Nápad na uskutečnění konference vznikl díky dlouholeté práci se seniory v naší společnosti Služby a školení MB a díky aktivní skupině vzdělavatelů při Asociaci institucí vzdělávání dospělých, kteří založili před čtyřmi lety pracovní skupinu pro vzdělávání starších dospělých. Tato skupina aktivně pracuje dodnes a většina členů se podílí i na přípravě této konference. Autor: Ivo RašínZdroj: Služba škole MBZAUJAL VÁS TENTO ČLÁNEK? Nastavte si AGENTA pro hlídání podobných informací! Nebo se podívejte, jaké kurzy nabízí portál Edumenu.cz v oblasti Lidských zdrojů a personalistiky nebo třeba Zdravotnictví, školství a sociální oblasti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *