Hledáte kvalitní vzdělávání pro své zaměstnance? Pomohou desatera kvality

​Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR) jako největší profesní sdružení v dalším vzdělávání připravila a zveřejnila již před časem dva standardy kvality – Desatero kvalitního lektora a Desatero kvalitní vzdělávací instituce. Oba dokumenty jasným a transparentním způsobem nastavují parametry kvality v dalším vzdělávání.Cílem naší asociace je, aby se oba dokumenty staly přirozenou součástí života všech našich členských institucí, aby je vzaly v potaz a začaly se jimi řídit jak vzdělávací instituce jako takové, tak i jejich manažeři či lektoři,“ uvedl PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., dřívější prezident AIVD ČR.
Desatera kvality zpracoval tým expertů složený ze zástupců asociace, komerčních vzdělávacích institucí i škol. Prvním krokem bude seznámit se s jednotlivými body desater a porovnat je s aktuálním stavem. Proto by měla desatera sloužit jako měřítko, k němuž je možno se vztahovat a poměřovat svou kvalitu.Jednou z cest, jak zajistit vnímání desater kvality jako přirozené součásti života vzdělávací firmy či lektora, je jejich uveřejnění. „Doporučujeme, aby kvalitní vzdělávací instituce, které si za svou kvalitou skutečně stojí, desatera vyvěsily do svých učeben a kanceláří. Dokumenty tak budou na očích nejen těm, kteří za kvalitu odpovídají a kteří ji tvoří, ale také těm, kterým je kvalitní služba poskytována – zákazníkům,“ doplnil Mgr. Tomáš Langer, viceprezident AIVD ČR.Desatera naleznete ke stažení na stránce www.aivd.cz/desatera.
Zaujal vás tento článek? Nastavte si AGENTA pro hlídání podobných informací! Nebo se podívejte, jaké kurzy nabízí portál Edumenu.cz v oblasti Lidských zdrojů a personalistiky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *