NAUČTE FINANCE PRACOVAT ZA VÁS (a na Vás)

V rámci našeho konceptu vzdělávání české společnosti jsme se rozhodli zařadit do našeho portfolia kurzů i tzv. INVESTIČNÍ GRAMOTNOST, jelikož tato je v naší zemi na žalostně nízké úrovni.

Nabízíme vám úvod eBooku našeho spolupracovníka – Ing. Bayera, který je odborníkem na finance a obchodování na burze, jako ukázku alternativní cesty k dosavadnímu povětšině pasivnímu nakládání s našimi finacemi – úsporami. Celý text eBooku můžete vyžádat k zaslání ZDARMA ihned na: prog@agentura-aha.cz, (od 15. dubna 2014 bude ke stažení na stránkách agentury: www.agentura-aha.cz) Pěkné počtení – a zamysleme se, přátelé! 
  Kapitola I.                                                                                                                                                                                              
ÚVOD – základní pojmy                                                           
Být rentiérem, tzn.  mít zabezpečený stálý finanční příjem, a to bez přímého vlastního pracovního úsilí…  Americký sen? Od 90. let sen i mnoha lidí u nás a zároveň i možná realita: nacházíme se totiž v „kapitalismu“*, v novodobém „otrokářském systému“ – tedy z pohledu financí a kapitálu. Ponechme stranou úvahy, jestli je tento systém dobrý nebo špatný, spravedlivý nebo nespravedlivý, prostým faktem je, že v tomto systému žijeme a je proto radno znát pravidla jeho hry. Neboť: ten, kdo pravidla nezná, stává se automaticky „otrokem“,  ze kterého profitují ti, kdo tato pravidla znají. 
* poněkud archaicky znějící výraz pro tržní hospodářství je zde použit záměrně z důvodu nosného tématu článku, kterým je  „kapitál“.

Pravidlo je jednoduché: v KAPITALismu je „otrokářem“ ten, kdo kapitál vlastní, „otrokem“ ten, kdo žádný kapitál nemá, resp. jej dokonce dluží. Rozdělení na otrokáře a otroky není samozřejmě rovnoměrné, ale spíše odpovídá rozdělení dle Paretova pravidla: tedy 20 % otrokářů a 80 % otroků. Nejzajímavějším je fakt, že „otroci“ v drtivé většině situaci takto nevnímají, neuvědomují si plně souvislosti a z nich pramenící současné postavení. Ale! Máme přece demokracii a svobodu, tak proč by měl být někdo dobrovolně otrokem?

3 skupiny lidí – zjednodušené rozdělení lidí v naší společnosti: 1.  Ti, kteří pracovat MUSEJÍ, provádějí práci, která je veskrze nebaví, ale jsou závislí na příjmu z ní. tzv. „otroci“, kteří tráví třetinu svého života, tam kde sami být nechtějí. Jejich kapitál je většinou nízký nebo záporný, anebo s ním neumějí nakládat ve svůj prospěch.

2.  Lidé, kteří pracovat CHTĚJÍ, dělají většinou co je baví, místo vyhledávání příležitostí tyto příležitosti sami aktivně vytvářejí. Toto jsou lidé relativně zabezpečení, do jisté míry svobodní, ale stále nejsou ve fázi, že by nemuseli pracovat vůbec. Tzv. „svobodní otroci“, disponující určitým kapitálem, příjmy i základními znalostmi jak s kapitálem nakládat.

3.  A třetí skupinou jsou lidé, kteří z existenčního hlediska pracovat vůbec NEMUSEJÍ, a když pracují, tak jen proto, že je to baví. To jsou vládci kapitálu: „otrokáři“. Mají příjem z kapitálu, i když zrovna nic nedělají, leží na pláži nebo spí.
                                        Celý text eBooku na vyžádání ZDARMA na adrese: prog@agentura-aha.cz  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *