Umění prezentovat, část 3.: Váš hlas, cesta k ovládnutí posluchačů

„Žádná slova neměla nikdy větší vliv než vhodně použité pauzy.“ Cituji Marka Twaina, amerického spisovatele. Je to tak, právě v nich doznívá síla vašeho hlasu nebo vhodně zvolených slov. Velká část vaší osobnosti se projeví právě v síle a tónu vašeho hlasu a následně celkově ve vašem verbálním projevu.Rétorika se učila již na starověkých univerzitách a je to právě tato věda či dovednost, co je nejdůležitější pro trénink řečnických a prezentačních dovedností. Vše se počítá, síla i tón hlasu, jejich změna při kladení důrazu na sdělení, proslov, který vás propojuje s posluchači a jejich vnímání a chápaní daného tématu.
Jsou to základní kameny, dovednosti, které potřebujete získat před vašimi prvními veřejnými vystoupeními na konferencích, přednáškách, školeních, schůzkách i poradách. Může vám přijít vhod např. tato pomůcka. Při využívání vašeho hlasu si vzpomeňte na příběhy a jejich vypravěče. Zaposlouchejte se znovu a představte si ty nejlepší, kteří vás provázeli v některé etapě vašeho života. Jak využívali svůj hlas? Já si vybavuji například některé učitele nebo profesory, bohužel jich je jen pár, ale i moji maminku. Ona uměla vyprávět příběhy jako divadelní nebo televizní vypravěčka. Když nám předčítala, u každé postavy v příběhu měnila hlas, podle pohlaví, věku i podle toho, jak si ji představovala. Dnes si říkám, že bez toho bych některým knihám jako dítě ani nemohla rozumět. Mezi nimi byla například kniha Slovácko sa súdí, z prostředí, kde vyrůstali a žili i její rodiče. Humorné podání v jejím přednesu nás před spaním vždy rozesmálo. Každá dobře vložená pomlka mezi předávanými informacemi vám zajistí soustředěné posluchače. Někdy i budete mít pocit, že vaše slova, fakta nebo předané informace se s nimi přímo spojila a právě v té pomlce pro ně doznívá jejich význam nebo hloubka. A to jsou ty neopakovatelné chvíle propojení mezi řečníky a jejich posluchači. Jak si můžete pomlky a sílu hlasu trénovat? Máte např. tyto možnosti:Další možností tréninku řečnických dovedností je inspirace na internetu: na youtube nebo TED talks Jejich záznamy nejlepší řečníků pravidelně zveřejňuji na svých FB stránkách. Dobré je rovněž využít řečnických scén z filmů, nejlépe z právního prostředí. U všech uvedených možností, sledujte přednes a sílu působení na posluchače těchto dvou zdánlivě malých pilířů, práce s pomlkami a hlasem. Jejich ovládnutí vás v řečnických a prezentačních dovednostech posune o velký kus dál. Přeji vám mnoho úspěšných prezentací a vystoupení 🙂Autorka: Andrea Peloušková, Trainer Prezi & Mind map in English
Zdroj: http://chybovatjelidske.blogspot.cz
ZAUJAL VÁS TENTO ČLÁNEK? Nastavte si AGENTA pro hlídání podobných informací! Nebo se podívejte, jaké kurzy nabízí portál Edumenu.cz v oblasti Lidských zdrojů a personalistiky nebo třeba Managementu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *