Odborné vzdělávací kurzy jsou v kurzu

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců sehrávají významnou roli pro další vývoj, perspektivu i prosperitu každé firmy. To může potvrdit také majitelka vzdělávací a poradenské společnosti Centrum andragogiky PhDr. Marie Jírů: „Investice do rozvoje zaměstnanců nepřinášejí výsledky zpravidla hned, spíše s mírným časovým odstupem. Je to přirozené, protože po první fázi, kterou je získání nových znalostí a dovedností, nastává fáze zkoušení, aplikování získaného do vlastní práce.“ Z hlediska zajištění trvalého rozvoje ekonomiky i celé společnosti je potřebné, aby vzdělávací sféra v dostatečné míře reagovala na měnící se ekonomické i sociální podmínky. V poslední době roste poptávka po odborných kurzech zejména z oblasti strojírenství, stavitelství, chemicko-technologického či textilního zpracování. To je samozřejmě výzva pro vzdělávací společnosti. Centrum andragogiky je připraveno a pořádá na toto téma celou řadu školení.  Svá školení a kurzy koncipuje od obecných školení pro zaměstnance výrobních oborů až po vysoce specializovaná školení pro konkrétní pracovní pozice svých zákazníků. Odbornost kurzů je zajištěna zkušenými školiteli z řad vysokoškolských pedagogů s dlouhodobou teoretickou i praktickou zkušeností nebo přednáší specialisté – špičky ve svém oboru. O tom, že odbornost je důležitá v každém oboru není třeba vůbec diskutovat. Poptávka po odborných kurzech přichází ze všech podnikatelských sfér. Příkladem může být velký zájem především výrobních ale i nevýrobních družstev, které školí své zaměstnance v odborných kurzech, jejichž zaměření je opravdu různorodé a většinou je připravováno „na míru“. Zvýšil se zájem velkých obchodních řetězců s oděvy a sportovním vybavením o specifika nových vláken, jejich vlastnosti v konfekčních výrobcích a proškolení zaměstnanců odpovědných za kvalitu či samotné prodavače. Dodavatelé navázaní na automobilový průmysl jsou zase dychtiví novinek a zkušeností s rychle se rozšiřujícím odvětvím zpracování a odlévání plastů a kovů. Zájem je o školení pro seřizovače strojů na vstřikování plastů, školení týkající se technologie vstřikování plastů, výroby a údržby forem, technologie vysokotlakého lití, metalurgie slitin hliníku či vady odlitků ze slitin hliníku, a další. Klientům nabízíme i možnost sestavit si vlastní školení kombinací stávajících modulů nebo se podílet na tvorbě obsahu nového tématu. Pro Centrum andragogiky není nic nemožné.  Jak říká majitelka Centra andragogiky: „Firma je taková, jak vzdělané má lidi. Je důležité, aby investice, včetně času, vložené do rozvoje zaměstnanců přinesly co nejvíce jak zaměstnancům, tak firmě.“ Je mnoho firem, které ještě neví, že zvýšení odbornosti jejich zaměstnanců nemusí být pro firmu téměř žádnou finanční zátěží. Na odborné vzdělávání lze získat peníze z ESF, konkrétně z výzvy Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců. Centrum andragogiky se angažuje i v této oblasti a zdarma pomáhá firmám se získáním peněz z ESF právě na toto vzdělávání. Vzdělávací akce Centra andragogiky probíhají buď „in house“ to znamená přímo u zákazníka, nebo na specializovaných pracovištích v rámci celé republiky. Školí se také v novém supermoderním školicím středisku Centra andragogiky v Hradci Králové.  Centrum andragogiky rádo proškolí i Vaši firmu.
Kontaktujte nás: info@centrumandragogiky.cz,  www.centrumandragogiky.cz Marta Kašparová, Centrum andragogiky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *