Tania Le Moigne, ředitelka českého Google: Vzdělávací systém musí reagovat na digitální svět

Ředitelka společnosti Google pro Českou republiku a Slovensko Tania Le Moigne je přesvědčena, že současný vzdělávací systém soustředěný na získávání znalostí při rychlém vývoji digitálního světa stačit nebude. „Je důležité vrátit se ve škole zpět k sebepoznání a výchově k hodnotám. Zároveň bude škola muset hrát daleko aktivnější roli v poznání silných stránek žáků a studentů a pomáhat jim, aby si udrželi zdravou zvídavost a pochopili nutnost neustále se sami učit a vzdělávat,“ říká v rozhovoru. A popisuje v něm také, jaké projekty na rozvoj pokročilé digitální gramotnosti Google v Česku připravuje. Právě digitální gramotnost je v dnešní době považována za jednu ze základních znalostí. Jak jsou na tom podle vašich zkušeností lidé z Česka?Česko je na tom dobře, pokud se díváme na základní online dovednosti. Ty si osvojily dvě třetiny lidí. Horší je to už s těmi pokročilejšími, které jsou zásadní jak pro podnikání či budování kariéry, tak pro budoucí úspěch celé české ekonomiky. Pokročilé digitální dovednosti znamenají, že umíte například využít videohovor, změnit pokročilá nastavení používaných služeb, pracovat s informacemi a daty a pracovat s běžným softwarem. Podle dat Eurostatu se to však v Česku daří pouze 23 % populace. Ve starých zemích EU to je přitom více než třetina, takže máme co dohánět. Navíc se česká pozice v žebříčku evropských zemí postupně propadá.Existují rozdíly podle věku, vzdělání, bydliště?Rozdíly určitě existují a projevují se i v zájmu jednotlivých skupin o zlepšení vlastních digitálních dovedností. V našem vzdělávacím programu Digitální garáž se za prvního půl roku od spouštění proškolilo nejvíce zájemců z Prahy. Bylo jich třikrát více než z druhého Jihočeského kraje. Na třetím místě je zatím Moravskoslezský kraj, kde je současně i největší nezaměstnanost. Téměř polovina proškolených byla ve věku od 25 do 34 let, ale máme i návštěvníky online kurzu starší 65 let. Více než polovina zájemců o Digitální garáž pocházela z velkých měst – z Prahy, Brna a Ostravy.Pomáhá digitální gramotnost, umění ovládat, vyznat se v internetu, k lepšímu profesnímu uplatnění?Rozhodně ano. Česko patří mezi nejinovativnější internetové trhy a poptávka po digitální gramotnosti zde dramaticky roste. Evropská komise odhaduje, že do budoucna budou digitální dovednosti potřeba na 90 % pracovních pozic, proto budou čím dál tím důležitější pro udržení konkurenceschopnosti. Ať jste podnikatel, zaměstnanec nebo student. Jak se osvědčil projekt Digitální garáž (bezplatné online školení od Google)? Kolik firem, jednotlivců se do něj zapojilo?Češi potvrdili, že jsou pro ně digitální dovednosti důležité a že mají zájem se je naučit. Za téměř rok od spuštění Digitální garáže se jich v této oblasti vyškolilo více než 40 000 v Čechách i na Slovensku. Z toho v rámci Digitální garáže pro ženy podnikatelky i 500 žen, kterým nové znalosti pomohly zlepšit nebo rozšířit jejich online aktivity. No a konečně, nabídli jsme specifické vzdělávání českým exportérům v rámci ExportGuru. Celkem Češi studiem na e-learningové platformě digitalnigaraz.cz strávili přes 6 tisíc dní, což je skoro 17 let. Třetina návštěv přichází z mobilů a tabletů. Chystáte další projekty týkající se vzdělávání dospělých?Pro letošní rok plánujeme inspirovat místní vývojáře k tomu, aby dokázali vyvíjet skutečně inovativní a komerčně úspěšné produkty a podporovat je v zakládání Startupů. Oproti sousedním zemím totiž máme mezi vývojáři poměrně malý podíl těch, kteří zakládají své vlastní firmy a pracují na sebe. Podpoříme ale nejen vývojáře, ale i ženy, které se chtějí naučit kódovat, nebo analyzovat data. Nezisková organizace Czechitas jich letos díky grantu Google.org proškolí až 300.Vládní koordinátor digitální agendy Tomáš Prouza říká, že spolupráce s Googlem je výborná. Jak by měl stát podle vašeho názoru při šíření digitální gramotnosti postupovat?Google má know-how i nástroje, kterými můžeme pomoci v rozvoji digitálních dovedností. Vážíme si podpory, kterou vláda naší Digitální garáži poskytuje – hned tři česká ministerstva jsou oficiálními partnery našeho programu a digitální vzdělávání je jednou z klíčových priorit Tomáše Prouzy a jeho týmu. Je důležité, že si státní správa důležitost digitálních dovedností uvědomuje a podporuje projekty na jejich zlepšování.Výborný příklad toho, jak by to mohlo fungovat, najdeme třeba ve Švýcarsku, kde vznikla multilaterální platforma, do které jsou zapojeny vládní a vzdělávací instituce i firmy, včetně Googlu, které společně pracují na tom, aby vytvořily podmínky pro úspěšnou digitální transformaci ekonomiky v zemi, která je podobně velká jako Česko. U nás se příkladem Švýcarska inspirovala i nedávno vzniklá 6D Academy, kde jsem členkou správní rady. Cílem této společnosti je vzdělávat lídry 21. století v oblasti klíčových digitálních trendů, jakými jsou například umělá inteligence, strojové učení, virtuální realita a další.Autor: Tomáš FránekZdroj: https://ec.europa.eu/epale/cs/blog/tania-le-moigne…
ZAUJAL VÁS TENTO ČLÁNEK? Nastavte si AGENTA pro hlídání podobných informací! Nebo se podívejte, jaké kurzy nabízí portál Edumenu.cz v oblasti Lidských zdrojů a personalistiky nebo třeba Managementu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *