Rozvoj kreativity – nový rozměr manažerských dovedností

Prezentujete svým kolegům skvělé myšlenky a nikdo vás neposlouchá? Máte zásadní poznatky o fungování vaší firmy a nerozumíte tomu, proč je někdo nechápe? Snažíte se předat zkušenosti a připadáte si, že mluvíte do dubu? Pravděpodobně neumíte prezentovat. Nebo umíte, ale zapomněli jste zapojit kreativitu, bez které se dnes už obejde málokdo. „Správně aplikované kreativní techniky zvyšují efektivitu vedení jakéhokoli týmu,“ uvádí Jana Pouchlá, lektorka sdružení Court of Moravia, které se dlouhodobě zaměřuje na propojováním kreativity a měkkých dovedností dlouhodobě, a dodává: „Prezentuje-li manažer inovativně, zvyšuje pravděpodobnost toho, že jej bude okolí vnímat a že vše správně a rychle pochopí. Proto má význam se ptát na výhody a nevýhody tréninku kreativity, spontaneity a improvizace ve vzdělávání manažerů a personalistů.“ Zaměříme-li se na standardní dovednosti manažera nebo majitele jakékoli firmy, ty prezentační nás napadnou jako jedny z prvních. Dlouhou dobu prosazovaná jasnost a strohost předávání informací týmu nebo posluchačům, je v současné době výrazně potlačována a důraz se klade na sice jednoznačné, avšak kreativně pojaté prezentace. Proč? Efektivita přenosu informace je touto formou totiž mnohem vyšší a například interaktivní přístup k publiku je v mnoha případech výrazně efektivnější než frontální výklad. Jak ale uvádí Pouchlá, kreativně se dá přistupovat k oběma variantám prezentace: „Moderní úspěšní prezentátoři vnímají sami sebe jako herce/performera, osobu, která vystupuje před publikum, se kterým komunikuje, a předává mu nejen informace, ale také zajímavou formu, která má sama o sobě hodnotu.“ Proto jsou aktuálně v kurzu dílny a workshopy, zaměřující se na to, aby v manažerovi rozvíjely chuť a odvahu hledat a zkoušet nové cesty prezentace, a přitom odbourávaly strachy z vlastních chyb. Ve výsledku si tak prezentátor neodnese jen nápady jak okořenit vlastní prezentaci, ale také chuť překonávat osobní zábrany v komunikaci. Přitom se však z něj nestane šašek nebo showman v pejorativním slova smyslu. Podpořen bude totiž nejen kreativní přístup k předávání myšlenky, ale také nadhled nad sebou samým a schopnost empatie vůči posluchačům. Ptáte se, jak prezentují opravdoví profesionálové? Podívejte se na video se Sethem Godinem – moderním myslitelem a skvělým prezentátorem. Jana Pouchlá poukazuje na několik bodů, které dělají jeho prezentaci kreativní a nezapomenutelnou: Východiska tohoto typu tréninku jsou ve své podstatě velmi jednoduchá.  Vycházejí z profesních dovedností v oblastech, kde je kreativita nutností a denní samozřejmostí. Jedná se o herectví, scénáristiku, režii, pohybová průprava atd. Metodika je tedy zcela odlišná od dnes dobře známých přístupů. Trénink kreativity totiž musí nutně vycházet z kreativních oborů a učit jej mohou jen kreativní lektoři. Účastník kurzu se tedy může rozloučit s přednáškami zaplavenými informacemi bez praktických aplikací. Tento typ školení je nutně zábavný a sám o sobě motivující. Nerozvíjí totiž pouze jednu oblast měkkých dovedností a vždy se dotýká osobního nastavení účastníka a jeho kreativních schopností, spontaneity, ochoty riskovat a nebát se chyb. Proti jasným výhodám ale stojí také několik bodů, kvůli kterým přístup nemusí okamžitě vyhovovat všem. „Nevýhodou těchto metod je jejich zaměření na lidi myslící více pravou mozkovou hemisférou – lidi kreativní z podstaty své osobnosti,“ vysvětluje lektorka z Court of Moravia a dále podotýká: „Striktně analytickým a logickým lidem bude trvat delší dobu, než dokážou přijmout kreativní metody a najdou v nich zalíbení a chuť pro osobní rozvoj. I pro ně však tento přístup přináší diverzitu do zaběhnutých stylů školení měkkých dovedností a učí je chápat emotivnější a pravohemisférovější posluchače.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *