Svěřte studium MBA odborníkům. Podstatné jsou akreditace!

Studium MBA v poslední době zažívá svůj rozmach, nejen co se týká samotného zájmu  studentů o studium, ale i firem, které tento zájem na trhu cítí a nabízejí nové možnosti. Zde je  však třeba být opatrní. Lákavá cena, krásný web, vše detailně popsáno. Zní to jako příklad  kvalitního marketingu. Opak je však pravdou. Je nutné sledovat akreditace, abyste jako  zájemci věděli, že vaše studium a získaný titul nebudou jen kusem bezcenného papíru, ale  opravdu garancí kvality. Jak se vyznat v moři poskytovatelů manažerského studia? 

Studium Master of Business Administration (MBA) představuje moderní koncept  manažerského vzdělávání, který promítá teorii přímo do manažerské praxe. Časově flexibilní  studium MBA představuje prakticky zaměřené vzdělání pro střední a vyšší management,  specialisty, podnikatele i vedoucí zaměstnance veřejné správy. Kombinovaná forma propojuje  dálkovou formu e-learningu a lektorská setkání (interaktivní přednášky) a online forma  umožňuje vzdělávání odkudkoliv a kdykoliv. Důležitým aspektem při výběru poskytovatele  MBA studia jsou akreditace a členství. 

Business Institut získal akreditace v několika prestižních zahraničních institucích, které  deklarují, že splnil přísné podmínky poskytování studia a jeho nabízené kvality. Business  Institut disponuje akreditacemi od: Accreditation Service for International Schools, Colleges &  Universities (ASIC), International Certification Institute (ICI), Acreditation Council for  Business Schools and Programs (ACBSP), European Association of International Education  (EAIE) a mnoha dalších. Kompletní seznam je dostupný pro zájemce o studium  ZDE

Druhým neméně důležitým aspektem při výběru školy jsou v současnosti reference. Business  Institut má stovky spokojených absolventů, kteří jsou díky studiu MBA významnými manažery,  podnikateli či vlivnými řediteli. Své vzdělávání však Business Institutu svěřily i firmy, které  dbají na vzdělávání svých zaměstnanců. Tak učinily společnosti jako například ČSOB, Deloitte,  Skupina ČEZ, Philips a TESCO a mnoho dalších. 

Nabídka programů – už dávno neplatí, že méně je více. Právě naopak. Nároky studentů rostou,  proto je třeba mít nabídku programů aktuální a lákavou. Právě proto má Business Institut široký  záměr programů od těch tradičních jako MBA Management, organizace a řízení, až po úzce  specializované jako MBA Management zdravotnictví, MBA Real Estate, MBA Marketing  a reklama, MBA Management cestovního ruchu, MBA Doprava, spoje a logistika či MBA  Daně, účetnictví a controlling. 

Forma studia je stejně důležitým aspektem, který je třeba při výběru školy zohlednit.  Několikadenní bloková výuka na přednáškách? 100% online forma? Business Instititut se již  dlouhá léta zaměřuje na kombinaci online a offline formy, aby se co nejlépe přizpůsobil  aktuálním požadavkům studentů. Studenti preferují lektorská setkání kombinovaná s online  výukou. Tento systém je efektivní a má pozitivní vliv na vzdělávání. Zvažujete studium MBA? Určitě si pozorně přečtěte všechny zmíněné body. Nebo si rovnou  pošlete přihlášku ke studiu MBA už dnes a můžete si být tak jistí, že jste v dobrých rukou. Jako student můžete čerpat bonusy jako tematické přednášky (online i naživo), slevy u partnerů,  přístup do online knihovny s více než milionem titulů a další.