Závěrečná zpráva či shrnutí průzkumu L&Ds v organizacích ČR a SR

Představujeme závěrečnou zprávu shrnující výsledky průzkumu, který připravilo a realizovalo Firemní vzdělávání s.r.o. ve spolupráci s experty v lednu a únoru 2024. Otázky cílily na zadavatele vzdělávání, tedy L&D manažery/specialisty a podobné pozice zabývající se rozvojem a vzděláváním zaměstnanců v organizacích z České a Slovenské republiky. Průzkumu se zúčastnilo 197 respondentů, z toho 46 % organizací do 499 zaměstnanců a 54 % s 500 a více zaměstnanci. Odpověděli 23 respondenti ze Slovenska a 172 z Česka.
Ve zprávě se dozvíte více o následujících tématech:

  • Jak vypadá L&D v organizacích
  • Nástroje pro řízení L&D v organizacích
  • Analýza vzdělávacích potřeb a plány rozvoje a vzdělávání v organizacích
  • Přínosy rozvoje a vzdělávání v organizacích a způsoby jejich měření
  • Interní lektoři a jejich role v organizacích
  • Trendy pro rok 2024

Zprávu si můžete stáhnout zde.