Letní pobytové kurzy angličtiny

Upřímně řečeno, chtěl jsem nazvat článek „jak se nejefektivněji naučit cizí jazyk“, ale pak mi došlo, že vlastně tématem následujících řádek budou moje letní kurzy a víkendové kurzy angličtiny, které učím, kam až moje chabá paměť sahá (což v tomto případě Čti více…

Mandala jako prostředek k seberozvoji

Mandala – slovo pocházející ze staroindického obřadního jazyka sanskrtu, znamená kruh, oblouk, magický oblouk. Ve své podstatě a nejužším významu znamená kruhový obrazec se středem, z něhož (či do něhož) směřují symetricky uspořádané tvary.   Mandala je nadkulturní symbol jednoty Čti více…

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice

Fakulta chemicko-technologická je fakultou s více než šedesátiletou tradicí. Za dobu své existence vyspěla ve významné centrum výuky v oblasti chemie a technické chemie, materiálového inženýrství, chemických technologií, stavební chemie, ale i biologických a biologicko-chemických oborů, farmakochemie, manažerských a řídících procesů. Čti více…